Jauniešiem

Labklājības un izglītības ministri atklās skolēnu pieteikšanos vasaras darbiem

Pirmdien, 2.maijā, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāks skolēnu elektronisko pieteikumu reģistrāciju dalībai skolēnu nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā. Pasākumu plkst.15.40 NVA Rīgas filiālē, Jēzusbaznīcas ielā 11, atklās labklājības ministrs Jānis Reirs un izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Savukārt plkst.16.00 tiks dots starts skolēnu reģistrācijai internetā visā Latvijā. Tādējādi skolēni vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kuri mācās pamatskolā un vidusskolā, ar valsts atbalstu vasaras brīvlaikā varēs strādāt līdz diviem mēnešiem. Pasākuma mērķis ir ar darba vides iepazīšanu motivēt jauniešus izdarīt pārdomātāku nākotnes karjeras izvēli. Valsts dotēs skolēna darba algu 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. [..lasīt-->]

Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju

Jēkabpils novada attīstības programma tika izstrādāta 2010.- 2011.gadā. Ir pagājuši 5 gadi kopš attīstības programmas apstiprināšanas. Daudzi uzdevumi, kas bija noteikti attīstības programmā ir jau izpildīti, citi ir zaudējuši aktualitāti, tāpēc Jēkabpils novada dome 2015.gada 23.decembrī pieņēma lēmumu Nr.317 “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācijas uzsākšanu”. Aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, kultūras un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī lēmumu pieņēmējus un citus interesentus iesaistīties attīstības programmas aktualizācijas procesā, sniedzot savus ierosinājumus par veicamajiem darbiem tuvāko 3 gadu periodā. Savus ierosinājumus par attīstības programmā noteikto prioritāšu sasniegšanu varat iesniegt, aizpildot pievienoto veidlapu. Aizpildītās veidlapas var iesniegt pagastu pārvaldēs vai [..lasīt-->]

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina jauniešus vecumā no 18-40 gadiem piedalīties bezmaksas mācībās, lai iegūtu teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, uzsāktu īstenot vai attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju laukos. Pabeiguši mācības, jaunieši ar savu ideju varēs startēt konkursā “’Laukiem būt!” Pasākums jauniešiem ietver: informatīvo dienu; piecu dienu mācības; pieredzes apmaiņas braucienu individuālo sadarbību; konkursu „Laukiem būt!” Jēkabpils konsultāciju birojs šogad jau ceturto gadu organizē šo pasākumu un aicina jauniešus pieteikt tajā savu dalību. 26511269 vai anita.putka@llkc.lv, vai pie novadu lauku attīstības konsultantiem Anita Putka [..lasīt-->]

Ēnu diena Jēkabpils novada pašvaldībā

10. februārī skolēni no apkārtnes skolām iepazinās ar Jēkabpils novada pašvaldības darbu. Novada administrācijā šogad viesojās 4 ēnotāji. Kristiāna Baltmane un Aļona Aleksejeva no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 10. a un c klases ēnoja novada domes priekšsēdētāju un sabiedrisko attiecību speciālistu, bet Katrīna Beinaroviča no Jēkabpils pamatskolas 2.c klases un Alise Lakija Širve no Jēkabpils 3. vidusskolas 11.b klases – dzimtsarakstu nodaļas vadītāju. [..lasīt-->]

Meklē skolēnus un pedagogus, kuriem pateikt paldies

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) no 15. februāra līdz 22. aprīlim izsludina konkursu “Skolnieks, kuram es gribu pateikt paldies”, “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies”. Piesakoties dalībai konkursā, skolēniem jāizvirza pedagogi vai pedagogiem – skolēni, kuri viņu dzīvē bijuši īpaši svarīgi, devuši kādu nozīmīgu dzīves mācību vai palīdzējuši ar savu piemēru vai konkrētu rīcību. Pieteikumā jāapraksta vai jāattēlo, kas tieši bijis tas īpašais un svarīgais, ko šī persona devusi tās pieteicējam. [..lasīt-->]