Dažādi

Pārdod īpašumu “Sēklu Iecirknis”, Jēkabpils novada Ābeļu pagastā

Jēkabpils novada pašvaldība pārdod īpašumu “Sēklu Iecirknis”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 003 0092, ar dzīvokļiem Nr. 1; 2; 3; 4. Zemes platība – 0,6480 ha, mājas platība – 189,00 m2. Pārdošanas sākumcena 3 200.00 EUR (izsoles rezultātā cena var mainīties). Sīkāku informāciju var saņemt pa tālruņiem 65231105, 26587126 un 65220822. [..lasīt-->]

Veicinās gados vecāku cilvēku nodarbinātību

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu atbalstu līdz 2022.gada decembrim īstenos projektu, lai veicinātu gados vecāku nodarbināto cilvēku darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību. Iepriekšminēto paredz otrdien, 2.augustā, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa „Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īstenošanas noteikumi. [..lasīt-->]

Brīvprātīgais uz 1 dienu

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” no 15. līdz 21.augustam rīko akciju „Brīvprātīgais uz 1 dienu”. Akcijas laikā biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldību un valsts iestādēm būs iespēja iesaistīt ieinteresētos brīvprātīgos kādā no savus mērķus nodrošinošām aktivitātēm, bet brīvprātīgajiem – izdarīt ko labu un gūt gandarījumu. Abu pušu savstarpēja iepazīšanās notiks ar īpaši veidotas, Jēkabpils NVO resursu centra mājas lapā izvietotas, datu bāzes palīdzību. [..lasīt-->]

Noslēgusies pieteikšanās labdarības akcijai “Dzīvo vesels”

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka ar 2.augustu noslēgusies pieteikšanās konsultācijām labdarības akcijā “Dzīvo vesels”. Kā informē Jēkabpils reģionālā slimnīcas pārstāvji, šobrīd pilnībā ir nokomplektēta pieteikšanās traumatologu un podologu konsultācijām, savukārt ķirurga, proktologa konsultācijām ir pietecies mazāks pacientu skaits, kā tas bija iespējams. [..lasīt-->]

Jēkabpils novada pašvaldība piedalās Somijas pilsētas zibakcijā

28. jūlijā Somijas Vietējo un reģionālo pašvaldību asociācija aicina ikvienu pašvaldību piedalīties Eiropas līmeņa akcijā “Mēs esam Eiropa” un izkārt Eiropas karogu. Akcijā piedalās arī Jēkabpils novada pašvaldība, paceļot Eiropas Savienības karogu pie administrācijas ēkas  Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a. Karogi pacelti arī pie dažādām  pašvaldības iestādēm  novadā, piemēram, Ābeļu pamatskolas, Leimaņu Tautas nama, Zasas vidusskolas un pagasta pārvaldes, Dunavas pamatskolas un citur. [..lasīt-->]

Somija aicina Eiropai vienoties kopīgā akcijā

28. jūlijā Somijas Vietējo un reģionālo pašvaldību asociācija aicina ikvienu pašvaldību piedalīties Eiropas līmeņa akcijā “Mēs esam Eiropa” un izkārt Eiropas karogu. Akciju ierosinājusi Joensū pilsēta (Joensuu, Somijā). Šī pilsēta aicina visas Eiropas pašvaldības atsaukties un 28. jūlijā izkārt Eiropas karogu pie pašvaldības ēkām, tādējādi atbalstot Eiropas Savienības vērtības. Joensū aicina citas Eiropas pilsētas parādīt visai pasaulei, cik svarīga ir Eiropas pilsētu un pašvaldību sadarbība. Eiropa nav ideāla, taču ikviens no mums ir ideāls eiropietis. [..lasīt-->]