Lauksaimniekiem un uzņēmējiem

Zemgalē sāksies kultūras projektu jaunu pieteikumu pieņemšana

Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) administrācija 2016. gada 1. martā sāks kultūras projektu jaunu pieteikumu pieņemšanu Latvijas Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Valsts mežu atbalstītajā Zemgales Kultūras programmā 2016. Programmas mērķis, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir sekmēt Zemgales specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību. [..lasīt-->]

Starpnovadu tautas deju kolektīvu sadancis “Pie mazā Pērtiķēna” Zasā

17. februāra pēcpusdienā uz interesantu pasākumu Zasas kultūras namā aicināja Pērtiķēns, pie kura norisinājās starpnovadu deju kolektīvu sadancis “Pie mazā Pērtiķēna”. Diena dejotājiem iesākās aktīvi, piedaloties un aizstāvot sava kolektīva godu sporta sacensībās, kuras notika Zasas vidusskolas sporta zālē. Azarts un cīņasspars nezuda līdz pat sacensību noslēgumam. Pēc spraigajām sacensībām dejotāji gatavojās galvenajam dienas notikumam – koncertam. Koncertā piedalījās 5 – 6 gadīgo bērnu deju kolektīvs “Solītis”, dejotāji no Ābeļu [..lasīt-->]

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina jauniešus vecumā no 18-40 gadiem piedalīties bezmaksas mācībās, lai iegūtu teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, uzsāktu īstenot vai attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju laukos. Pabeiguši mācības, jaunieši ar savu ideju varēs startēt konkursā “’Laukiem būt!” Pasākums jauniešiem ietver: informatīvo dienu; piecu dienu mācības; pieredzes apmaiņas braucienu individuālo sadarbību; konkursu „Laukiem būt!” Jēkabpils konsultāciju birojs šogad jau ceturto gadu organizē šo pasākumu un aicina jauniešus pieteikt tajā savu dalību. 26511269 vai anita.putka@llkc.lv, vai pie novadu lauku attīstības konsultantiem Anita Putka [..lasīt-->]

Traktortehnikas apskates 2016.gadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora. Uzziņām tālrunis 25639642 vai 29127108, vai www.vtua.gov.lv. Visu Jēkabpils apkārtnes novadu grafiks 2016. gadam [..lasīt-->]

Sākotnējās palīdzības dienests Zemgales uzņēmējiem

Jaundibinātais Zemgales Uzņēmējdarbības centrs (ZUC) ir tāds kā pirmās palīdzības sniegšanas dienests reģiona esošajiem un topošajiem komersantiem, kā arī pašvaldībām, vieta, kur saņemt sākotnējo informāciju par iespējām gūt atbalstu sava biznesa idejas attīstībai un ieviešanai. Formāli minētā institūcija ar Zemgales Attīstības padomes lēmumu izveidota vēl pērnajā gadā, to apvienojot ar sekmīgi strādājošo Eiropas Savienības ( ES) Zemgales Struktūrfondu informācijas centru. Savukārt šogad, beidzoties ES Tehniskās palīdzības programmas atbalstītā projekta ieviešanai Informācijas centra darbības nodrošināšanā, ZUC turpina patstāvīgu gaitu atbilstīgi grozījumiem Reģionālās attīstības likumā un valstī pieņemtajām Reģionālās politikas pamatnostādnēm no 2013. līdz 2019. gadam. Virzību uz informācijas sniegšanas centralizāciju nosaka arī jaunajā programmēšanas periodā apstiprinātais ES fondu 2014 – 2020 [..lasīt-->]

Piesakies “Pārnovadu uzņēmēju dienai 2016” Aizkrauklē

Aicinām amatniekus, lauksaimniekus, uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas, izglītības iestādes un tūrisma informācijas centrus uz “Pārnovadu uzņēmēju dienu” 19. martā Aizkraukles sporta centrā. Pasākums notiks jau 5. reizi, un ik gadu pulcina ap 200 dalībnieku un ap 5000 apmeklētāju. Izstādes – gadatirgus mērķis: iepazīstināt iedzīvotājus ar uzņēmēju un amatnieku aktivitātēm, ražoto produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem; stiprināt saikni „uzņēmējs – iedzīvotājs – pašvaldība”; veicināt informācijas apmaiņu kultūras, tūrisma, izglītības un sabiedrisko aktivitāšu jomā; meklēt sadarbības partnerus, dibināt jaunus darījuma kontaktus, paplašināt noieta tirgu; radīt pieejamu jaunāko informāciju par uzņēmējdarbību un amatnieku produkciju; popularizēt skolēnu mācību firmu darbību; veicināt starptautisko sadarbību. [..lasīt-->]

Tūrisma izstādē „Balttour 2016” iepazīst Jēkabpils novadu un gūst vērtīgu pieredzi

No 5. līdz 7. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika nu jau 23. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus „Balttour 2016”. Arī šogad Sēlijas novadu apvienības pudurī tika pārstāvēts Jēkabpils novads. Kopā ar citiem novadiem tūristi no Baltijas un citām valstīm tika aicināti iepazīt Sēliju un tās novadu kultūrvēsturiskās un dabas vērtības. Mūsu novada pārstāvji uz izstādi devās 5. februārī. Sēlijas pudurī aktīvi darbojās un Sēlijas novadu apvienību reklamēja Jēkabpils novada projektu speciāliste Gunta Dimitrijeva, kura apmeklētājus iepazīstināja ar svarīgāko tūrisma informāciju un gaidāmajiem pasākumiem [..lasīt-->]

Atkritumu apsaimniekošana Jēkabpils novada teritorijā

Mēs ikviens esam atkritumu radītājs, jo katru dienu kaut ko patērējam un kaut kas paliek pāri. Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. Atkritumi ir vieni no lielākajiem un bīstamākajiem vides piesārņojuma iemesliem. Tie negatīvi ietekmē gan mūsu dzīves kvalitāti, gan ekosistēmu. Atgādinām, ka Jēkabpils novada pašvaldības 2011.gada 21.jūlija saistošie noteikumi Nr.4 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā” paredz, ka nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam jāslēdz līgums par atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kas ieguvis tiesības veikt atkritumu apsaimniekošanu [..lasīt-->]