Projektu jaunumi

Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Bulīši” Kalna pagasts Jēkabpils novads publisko apspriešanu un atzinumu saņemšanu

Pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības 2016.gada 24.marta lēmumu Nr.72, tiek nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma projekts nekustamajam īpašumam „Bulīši” (kadastra nr. 5666 004 0012, „Bites” kadastra nr. 5666 004 0192). Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016.gada 11.aprīļa līdz 2016.gada 7.maijam. [..lasīt-->]

Iedzīvotāji aicināti pieteikt idejas Jēkabpils novada attīstībai

“Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) projekta “LMT Latvijai” ietvaros piecu gadu laikā ir atbalstījis reģionu iedzīvotāju iniciatīvas vairāk nekā 320 tūkstošu eiro apjomā, bet šī gada atbalsts būs 64 tūkstoši eiro. LMT sadarbībā ar Jēkabpils novadu šodien, 29. februārī, izsludina pieteikšanos projektu konkursa jaunajam posmam. Iespēja iesniegt projekta ideju sava novada un novadnieku dzīves uzlabošanā ir ikvienam interesentam. “LMT kā stratēģiski svarīgs uzņēmums nodrošina plašāko 4G interneta pārklājumu visā Latvijā, ļaujot straujāk attīstīties reģioniem. Ātrgaitas interneta pieejamība veicina gan uzņēmējdarbību, gan arī plašākas atpūtas, izklaides iespējas katram iedzīvotājam. Savukārt ar projektu „LMT Latvijai” varam dot vēl papildu impulsu vietējiem darītājiem viņu ideju realizācijai. Apsveicama ir pieaugošā aktivitāte ne tikai iesniedzot projektu [..lasīt-->]

Bērnu namos gaidāmas pārmaiņas

Kas nepieciešams bērnam, lai viņš būtu vesels un laimīgs? Pēc atbildes uz tādu jautājumu nav tālu jāmeklē. Skaidrs, ka ģimene un droša vide! Bet, ja nu šādu jautājumu uzdotu, domājot par bērnu, kas mitinās aprūpes iestādē? Kā uzlabot viņa dzīvi? Tieši tik sarežģītu atbilžu meklējumos jau drīzumā uz Zemgales reģiona bērnu aprūpes iestādēm dosies speciālistu komandas, lai tiktos ar to pastāvīgajiem iemītniekiem – maziem un vairs ne tik maziem. Deinstitucionalizācijas (DI) projekts “Atver sirdi Zemgalē” ir sācies! [..lasīt-->]

Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju

Jēkabpils novada attīstības programma tika izstrādāta 2010.- 2011.gadā. Ir pagājuši 5 gadi kopš attīstības programmas apstiprināšanas. Daudzi uzdevumi, kas bija noteikti attīstības programmā ir jau izpildīti, citi ir zaudējuši aktualitāti, tāpēc Jēkabpils novada dome 2015.gada 23.decembrī pieņēma lēmumu Nr.317 “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācijas uzsākšanu”. Aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, kultūras un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī lēmumu pieņēmējus un citus interesentus iesaistīties attīstības programmas aktualizācijas procesā, sniedzot savus ierosinājumus par veicamajiem darbiem tuvāko 3 gadu periodā. Savus ierosinājumus par attīstības programmā noteikto prioritāšu sasniegšanu varat iesniegt, aizpildot pievienoto veidlapu. Aizpildītās veidlapas var iesniegt pagastu pārvaldēs vai [..lasīt-->]

Jēkabpils novada pārstāvji pieredzes apmaiņas vizītē Anīkščos, Lietuvā

17.februārī grupa no Jēkabpils novada devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Anīkšču pilsētu Lietuvā. Brauciena mērķis bija iegūt jaunas un inovatīvas idejas kvalitatīvas un atraktīvas ekspozīcijas izveidei mūsu pašvaldības muzejā. Braucienā piedalījās izpilddirektors J. Subatiņš, teritoriālplānotāja Dz. Nartiša, novadpētniecības ekspozīciju organizatore E. Balode, būvinženiere L. Koržeņevska, biedrības “Ūdenszīmes” vadītāja I. Jātniece un projektu speciāliste G. Dimitrijeva. Vispirms Anīkšču Reģionālā parka direktors Kestutis Šerepka iepazīstināja ar ekspozīciju, kura bija viegli uztverama, interesanta un atraktīva visu vecumu apmeklētāju grupām. Iepazinām informāciju par Anīkšču pilsētas un tās apkārtnes ievērojamākiem literātiem, apskates vietām, dabas objektiem – dižkokiem, akmeņiem, pilskalniem, arheoloģiju utt. Jāatzīmē, ka ekspozīcija ir veidota profesionāli, un tā ir teicami plānota, kā arī viss, [..lasīt-->]

Tūrisma izstādē „Balttour 2016” iepazīst Jēkabpils novadu un gūst vērtīgu pieredzi

No 5. līdz 7. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika nu jau 23. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus „Balttour 2016”. Arī šogad Sēlijas novadu apvienības pudurī tika pārstāvēts Jēkabpils novads. Kopā ar citiem novadiem tūristi no Baltijas un citām valstīm tika aicināti iepazīt Sēliju un tās novadu kultūrvēsturiskās un dabas vērtības. Mūsu novada pārstāvji uz izstādi devās 5. februārī. Sēlijas pudurī aktīvi darbojās un Sēlijas novadu apvienību reklamēja Jēkabpils novada projektu speciāliste Gunta Dimitrijeva, kura apmeklētājus iepazīstināja ar svarīgāko tūrisma informāciju un gaidāmajiem pasākumiem [..lasīt-->]

Par vērtībām savā ciemā un aiz apvāršņa

Noslēgumam tuvojas biedrības “Lauku partnerība Sēlija” īstenotais projekts “Aiz apvāršņa”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds. Gada laikā bērni savās  grupās partnerības teritorijas 5 novadu ciemos Dunavā, Asarē, Biržos, Ritā un Vīpē iepazinās ar sava ciema vērtībām – cilvēkiem, vēsturiskiem notikumiem un vietām, nozīmīgākajām aktivitātēm. [..lasīt-->]

Dunavas pamatskolā skatās „Aiz apvāršņa”

2015. gads Dunavas pamatskolā aizrit, īstenojot Lauku Partnerības „Sēlija” projektu „Aiz apvāršņa”. Projekta mērķa grupa – 1.-9. klašu skolēni, arī daži pirmsskolas vecuma bērni un viņu vecāki. Dalībnieki vietējā koordinatora Uģa Vārslavāna vadībā vispirms apzināja vietējās vērtības, vasarā radošo nodarbību ciklā „Skaties tālāk!” apguva alpīnisma pamatus, vēroja putnus, iepazina ievērojamākās vietas pagastā, ievingrināja rokas dekupāžā u.c. nodarbībās. Augustā centīgākie devās ekskursijā uz Madonu. [..lasīt-->]

Rakstnieka Aleksandra Grīna piemiņas telpās apskatāms armijas formastērps

Kopš 2015. gada 1. jūnija Jēkabpils novada pašvaldībā tiek īstenots Latvijas valsts mežu atbalstītās zemgales kultūras programmas 2015  projekts „Rakstnieka Aleksandra Grīna literārā mantojuma saglabāšana un pieejamības uzlabošana Jēkabpils novadā” Nr.15/1-14.2/K 9. Tā mērķis ir veicināt Zemgales kultūras specifiskā matojuma daudzveidības saglabāšanu vienota Zemgales tēla veidošanā un attīstībā. Projekta rezultātā ir abiekārtotas esošās piemiņas telpas, papildināta ekspozīcija par rakstnieku Aleksandru Grīnu un viņa atstāto literāro mantojumu un organizēts piemiņas pasākums. Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansējumam esam īstenojuši aktivitātes, kuru rezultāti dos interesentiem iepazīt rakstnieka, tulkotāja, Latvijas armijas virsnieka atstāto literāro mantojumu un lojalitāti savai valstij. Rakstnieka vārdam un daiļradei ir tieša saistība ar Zemgali. Dzimis Sēlijā, kas atrodas Zemgalē, mācījies [..lasīt-->]