Sarunas sirdsvalodā

Jūlija beigās tika piedāvāta iespēja tikties ar žurnālisti un grāmatas autori “Lida. Citādā” Ingrīdu Strodu un Dailes teātra aktrisi Lidiju Pupuri. Sazinājos ar Rubenes pagasta bibliotēkas vadītāju Agru Ozoliņu, kura sava atvaļinājuma laikā, laipni piekrita palīdzēt organizēt šo pasākumu Rubenes pagasta mazajā zālītē. [..lasīt-->]

Izsaki savu viedokli!

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemti lēmumi domes sēdē, kas notiks šī gada 25. augustā. Iedzīvotāji līdz šī gada 24. augusta plkst. 15.00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus šādiem saistošo noteikumu projektiem: Par grozījumiem Jēkabpils novada domes saistošajos noteikumos Nr.13/2015 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jēkabpils novadā”; Par grozījumiem Jēkabpils novada domes saistošajos noteikumos Nr.13/2014 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”; Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Jēkabpils novadā Savus priekšlikumus var iesniegt elektroniski, sūtot pa e-pastu: larisa.zeltina@jekabpilsnovads.lv [..lasīt-->]

Stārķīša svētki Kaldabruņā – piektdien, 26. Augustā, pl. 12:00

“Parādīsim stārķim, kādi izskatās bērni, lai viņš zinātu, ko pavasarī atnest!” – ar šo moto piemīlīgi svētki pie bijušās Kaldabruņas skoliņas norisinās jau vairākus gadus, jo bērns taču ir vissvarīgākā lieta mūsu nākotnei  un dzīvošanai…… Stārķu pāris uz senās ēkas jumta  mitinās vairāk nekā pusgadsimtu, un pēdējos pāris gados ir uzskatāmi ņēmis vērā pamudinājumu čaklāk darboties bērnu nešanas jomā. [..lasīt-->]