NVO Ziņas

Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju

Jēkabpils novada attīstības programma tika izstrādāta 2010.- 2011.gadā. Ir pagājuši 5 gadi kopš attīstības programmas apstiprināšanas. Daudzi uzdevumi, kas bija noteikti attīstības programmā ir jau izpildīti, citi ir zaudējuši aktualitāti, tāpēc Jēkabpils novada dome 2015.gada 23.decembrī pieņēma lēmumu Nr.317 “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācijas uzsākšanu”. Aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, kultūras un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī lēmumu pieņēmējus un citus interesentus iesaistīties attīstības programmas aktualizācijas procesā, sniedzot savus ierosinājumus par veicamajiem darbiem tuvāko 3 gadu periodā. Savus ierosinājumus par attīstības programmā noteikto prioritāšu sasniegšanu varat iesniegt, aizpildot pievienoto veidlapu. Aizpildītās veidlapas var iesniegt pagastu pārvaldēs vai [..lasīt-->]

Piedalies Jēkabpils novada 2016. gada NVO iniciatīvu konkursā!

Arī šogad nevalstiskajām organizācijām, kas reģistrētas vai veic darbību Jēkabpils novadā, ir iespēja piedalīties iniciatīvu konkursā. Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir līdz 700 euro. Kopējā projektam atvēlētā summa – 4500 euro. Šogad konkursa prioritārās jomas ir: – radošās iniciatīvas/radošā daiļrade, tās interpretācija novada mūsdienu kultūrvidē (t.sk. mākslinieki, fotogrāfi, literāti, tēlnieki, u.c.), – veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana, tā pieejamības nodrošināšana, – sociāli mazāk aizsargāto sabiedrības grupu aktivizēšana un izglītošana, – vides labiekārtošanas pasākumi, taču atbalstu var saņemt arī projekti citās jomās, ja vērtēšanas darba grupa tos atzīst par nozīmīgiem novada attīstībā. Vēlams projekta īstenošanā iekļaut arī kādu to popularizējošu pasākumu, lai iedzīvotāji laicīgi var iepazīties ar projektā plānotajām aktivitātēm un [..lasīt-->]

Piesakies “Pārnovadu uzņēmēju dienai 2016” Aizkrauklē

Aicinām amatniekus, lauksaimniekus, uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas, izglītības iestādes un tūrisma informācijas centrus uz “Pārnovadu uzņēmēju dienu” 19. martā Aizkraukles sporta centrā. Pasākums notiks jau 5. reizi, un ik gadu pulcina ap 200 dalībnieku un ap 5000 apmeklētāju. Izstādes – gadatirgus mērķis: iepazīstināt iedzīvotājus ar uzņēmēju un amatnieku aktivitātēm, ražoto produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem; stiprināt saikni „uzņēmējs – iedzīvotājs – pašvaldība”; veicināt informācijas apmaiņu kultūras, tūrisma, izglītības un sabiedrisko aktivitāšu jomā; meklēt sadarbības partnerus, dibināt jaunus darījuma kontaktus, paplašināt noieta tirgu; radīt pieejamu jaunāko informāciju par uzņēmējdarbību un amatnieku produkciju; popularizēt skolēnu mācību firmu darbību; veicināt starptautisko sadarbību. [..lasīt-->]

Par vērtībām savā ciemā un aiz apvāršņa

Noslēgumam tuvojas biedrības “Lauku partnerība Sēlija” īstenotais projekts “Aiz apvāršņa”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds. Gada laikā bērni savās  grupās partnerības teritorijas 5 novadu ciemos Dunavā, Asarē, Biržos, Ritā un Vīpē iepazinās ar sava ciema vērtībām – cilvēkiem, vēsturiskiem notikumiem un vietām, nozīmīgākajām aktivitātēm. [..lasīt-->]

Ziemassvētku gadatirgus Zasā

15. decembrī Zasas kultūras namā notika Jēkabpils novada rokdarbnieku, amatnieku un mājražotāju Ziemassvētku gadatirgus. Apmeklētāji varēja iepazīties ar gana plaši pārstāvēto produktu sortimentu. Bija iespējams iegādāties adījumus, dažādu tehniku rokdarbus, rotaslietas, keramiku, apsveikuma kartītes, sapņu ķērājus, rūķus, grīdsegas, pulksteņus, tējas, žāvējumus, eļļas, maizi, ziepes, zirņus, linsēklas, Ziemassvētku rotājumus un daudz ko vēl citu. Gadatirgū piedalījās vairāku biedrību pārstāvji: ,,Ūdenszīmes’’, ,,Dzīves Prasme’’, ,,Noskaņa’’, Pavadiņa’’, ,,Ābeļzieds’’, kā arī SIA,, Daugavmalas rapsis’’, Aiga Valtere, Anda Svarāne, Zaiga Lācīte, Baiba Čākure, Raisma Brandule un Agris Mucenieks. Paldies novada aktīvajiem dalībniekiem! Ar foto galeriju no pasākuma var iepazīties novada draugiem.lv lapā. [..lasīt-->]

Ziemassvētku laikā atbalsti lauku dzīvotspēju!

Pļavas muzeja zāle Jēkabpils novada Rubenes pagasta Kaldabruņā kopš  2. decembra  ir piepildījusies ar zeltainas gaismas pilnu  Ziemassvētu atmosfēru – par spīti pelēkajam laikam un sniega trūkumam. Savus izstrādājumus šeit izstāda gan Jēkabpils, gan apkārtējo novadu biedrības, darbīgie un radošie cilvēki. Dažāda vecuma, ar dažādu izglītību un dzīves pieredzi. Tomēr mūs visus vieno spējas un vēlēšanās darīt šo dienu, vietu un dzīvi piepildītāku. Mēs esam tā  cilvēku daļa, kas uztur lauku vidi garīgi dzīvu. [..lasīt-->]