Lauksaimniekiem un uzņēmējiem

Lauksaimniekiem un uzņēmējiem!

10.februārī plkst. 10.00 Zasas kultūras namā informatīvs seminārs par Valsts ieņēmumu dienesta šī gada nodokļu aktualitātēm. Lauku atbalsta dienests informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties uz platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Tas attiecas arī uz 1 ha zemes īpašniekiem. Visiem LAD klientiem, kuri līdz šim nebija EPS lietotāji un pieteikumus platību maksājumiem iesniedza papīra formā, tuvākajā laikā LAD izsūtīs vēstules ar līguma veidlapām, kuras būs jāaizpilda un jānogādā atpakaļ LAD. Ina Sēle, novada lauku attīstības konsultante. Ina Sēle Jēkabpils novada lauku attīstības konsultante mob.t. 26312414 [..lasīt-->]

Aicina būvstrādniekus pieteikties bezmaksas apmācību kursam energoefektīvā būvniecībā un ēku atjaunošanā

Lai paaugstinātu būvniecībā strādājošo zināšanas un prasmes energoefektīvā un kvalitatīvā būvniecībā, no 10. februāra projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietvaros tiks rīkots 10 dienu ilgs bezmaksas apmācību kurss būvniecībā strādājošajiem. Projektā izstrādātās profesionālās pilnveides izglītības programmas sniedz zināšanas un prasmes par gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību, atjaunojamo energoresursu efektīvu izmantošanu un ēku renovāciju, kas sekmēs būvdarbu kvalitāti un ilgmūžību. Praktisko apmācību laikā būs iespēja specializēties ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanas darbos vai inženierkomunikāciju izolēšanas darbos un pēc kursu pabeigšanas saņemt valsts atzītu diplomu par profesionālās pilnveides programmas pabeigšanu. [..lasīt-->]

LVC mājaslapā apkopoti ziemas apstākļos īpaši sarežģīti izbraucamie valsts autoceļu posmi

Ziemas apstākļos, kad sniegs un apledojums var apgrūtināt braukšanu, atsevišķos valsts autoceļu posmos autovadītājiem var rasties īpaši sarežģījumi, sevišķi gadījumos, ja automašīnas nav pienācīgi sagatavotas un aprīkotas braukšanai ziemas sezonā. VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) speciālisti ir apkopojuši šādus posmus, un informācija par tiem ir pieejama LVC mājaslapā www.lvceli.lv. [..lasīt-->]

Atkušņa laikā grants ceļus nav iespējams kvalitatīvi greiderēt; tiek veikta kaisīšana

Ziemas atkušņa laikā grants ceļi ir pārmitrināti, vai arī tos joprojām klāj apledojums, tāpēc grants ceļus nav iespējams kvalitatīvi greiderēt, informē VAS Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU). Greiderējot grants segumu, kas ir caursalis (ciets) vai tieši pretēji – pārmitrināts nav iespējams veikt kvalitatīvu darbu, jo rezultātā sanāk tikai dubļu pārvietošana. Greiderēšanu ir iespējams veikt tikai uz nožuvušiem grants ceļiem, kas nav klāti ar sniegu vai ledu. [..lasīt-->]

Par tūrismu Zemgalē – izstādē Balttour 2016

Gatavojoties gadskārtējai starptautiskajai izstādei Balttour 2016, Zemgales plānošanas reģiona pašvaldības turpina līdzšinējo praksi un visnotaļ prestižajā notikumā piedalīsies ar kopēju, visu reģionu pārstāvošu stendu, kas būs viens no lielākajiem un šoreiz arī garākajiem vietējā tūrisma popularizēšanas telpā. Tas iespējams ar visu 22 pašvaldību finansiālu atbalstu, kas nodrošina gan laukuma apmaksu, gan atbilstīgu aprīkojumu un stenda noformējumu. Līdzīgi kā pirms gada, Zemgali izstādē pozicionēs pavisam seši ikdienā sevi jau apliecinājuši sadarbības puduri. Vienu no tiem veido Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novads, otru – Jēkabpils pilsēta un Krustpils novads, trešo – Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novads, ceturto – Auces , Dobeles un Tērvetes novads, piekto – Aizkraukles, Pļaviņu, Kokneses un [..lasīt-->]

Pieejams bezmaksas studiju kurss “Biotehonomika”

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts aicina Jūs piedalīties studiju kursa “Biotehonomika” apguvē, kas novērtēts 2 kredītpunktu apjomā. Biotehonomika ir stāsts par valsts, reģiona, pašvaldības un katra sabiedrības locekļa ilgtspējīgu attīstību. Tas ir stāsts par vietējiem resursiem – bioresursiem, kuri ir sastopami ikdienā uz katra soļa un to ieguves, sagatavošanas, apstrādes un pārstrādes tehnoloģiskajiem risinājumiem. Studiju kurss ietver biotehonomikas ieviešanas klimata, vides, ekonomisko, socioekonomisko un likumdošanas aspektu analīzi. [..lasīt-->]

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA “BULĪŠI” TERITORIJAS IEDZĪVOTĀJU SANĀKSMI

Informējam, ka tiek izstrādāts Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciema nekustamā īpašuma “Bulīši” (kadastra Nr. 56660040012) detālplānojums. Pašlaik notiek darbs pie detālplānojuma risinājumiem. Aicinām piedalīties detālplānojuma izstrādes sanāksmē, kas notiks šī gada 4.februārī plkst.15.00 Kalna pagasta pārvaldes ēkā “Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads. Sanāksmē tiks sniegta informācija par detālplānojuma izstrādes gaitu un uzklausīti iedzīvotāju viedokļi un priekšlikumi detālplānojuma risinājumiem, tajā skaitā par funkcionāli nepieciešamām zemes vienībām jau esošajai apbūvei. [..lasīt-->]

Aktualitātes tūrisma jomā Jēkabpils novada pašvaldībā

Zemgales tūrisma jomas pārstāvji 2015. gada 10. decembri Rundāles pilī tikās ikgadējā konferencē. To organizēja Zemgales tūrisma asociācija, kuras biedrs ir arī Jēkabpils novada pašvaldība. Pārrunājām Zemgales asociācijas paveiktos un turpmāk darāmos darus, iepazinām Kurzemes Tūrisma asociācijas pieredzi, savstarpēji apmainījāmies ar pieredzi. Patiess lepnums ir par to, ka mūsu teritorijā esošš objekts Sēļu lauku sēta „Gulbji” ir iekļauts divos tematiskajos katalogos – gastronomiskais tūrisms un latviskais kultūras mantojums. Par to jāpateicas šo māju darbīgajiem saimniekiem – Skrējānu ģimenei. Mums ir ar ko lepoties un, manuprāt, pašvaldībai ir pienākums veicināt, lai pakalpojums tūristiem, ko piedāvā tik tipiska sēļu sēta kā „Gulbji”, būtu pieejams ne tikai nelielām interesentu grupām, bet arī ir [..lasīt-->]

Jēkabpils novada lauksaimnieki lustējas savā Ziemassvētku pasākumā

Decembra vidū Rubenes kultūras namā norisinājās ikgadējā Jēkabpils novada Zemnieku balle. Pulcējoties uz pasākumu, uzņēmēji un lauksaimnieki varēja iepazīties ar novada pagastu skaistāko skatu un sētu fotogrāfijām. Pēc VPDK ,,Rasa’’, vokālā ansambļa ,,Kantilēna’’, kā arī radošās apvienības ,,MaSKa’’ uzstāšanās klātesošos uzrunāja novada pašvaldības priekšsēdētājs Edvīns Meņķis. Viņš lauksaimniekiem pasniedza arī pašvaldības atzinības rakstus par ieguldīto darbu saimniecību attīstībā. Apbalvojumus saņēma Kalna pagasta piensaimnieki Ingrīda un Varis Buculāni, Krīvānu ģimenes z/s ,,Robežas’’ (Dunavas pagasts), jaunie zemnieki Madara un Andrejs Pavāri (Ābeļu pagasts), piensaimnieki Iveta un Jānis Meļnovi (Rubenes pagasts), jaunais zemnieks Jānis Vībāns (Zasas pagasts). Savas pateicības sadarbības partneriem pasniedza arī Jēkabpils piena kombināta vadītājs Aigars Spēks. Balvas saņēma Vanagu ģimenes [..lasīt-->]