Tevi aicina novadpētniecības ekspozīciju telpas Zasā

* No 30. jūlija var apskatīt fotogrāfiju izstādi “Sēlijas dižgaram Jānim Akurateram – 140” (LVM atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2016 projekta “Ceļojums pa J. Akuratera literārā mantojuma takām” ietvaros). Fotogrāfijas “stāsta” par novadnieka Jāņa Akuratera ģimeni, vecākiem, literāro darbību, latviešu strēlnieka gaitām, darbu redakcijā “Jaunākās ziņas”, laikabiedriem u. c. * Šovasar var apskatīt fotogrāfiju izstādi “Pļaujas darbi novadā – tagad un agrāk” (veltīta J. Akuratera literārajam darbam “Kalpa zēna vasara”). * Var apskatīt izstādi “Izrakstīju stipru jostu, /Apjoz’ savu tēvu zem’”. Iespēja iepazīt novada jostu izrakstītājas Valijas Flanderes darbus. Jostu raksti aizgūti no Dignājas, Sudrabkalna, Līvānu, Slates un Dunavas senajām audējām. Apskatot jostu musturus, varēs jauki pavadīt laiku pie zāļu [..lasīt-->]

26. augustā svinēsim Jēkabpils novada sporta svētkus

26. augustā plkst. 10:00 Zasas pagasta sporta laukumā sāksies Jēkabpils novada sporta svētki. Pieejamās disciplīnas komandām: Volejbols sieviešu un vīriešu komandām 4:4 (+1 rezervists), sektoru futbols 4:4 (+1 rezervists, vismaz 1 sieviete komandā), florbols 3:3 (+1 rezervists), orientēšanās 4 cilvēku komandām, traktora stumšana (4 cilvēki), makšķerēšana (2 cilvēki komandā) un pašvaldības darbinieku stafete. Individuālās disciplīnas: Loku šaušana, basketbola sodiņi, sitieni pa vārtiem, šautriņu mešana, lidojošo šķīvīšu mešana, torņu spēles u.c., kā arī disciplīnas bērniem. Darbosies piepūšamās atrakcijas un radošās darbnīcas. Dalība sporta svētkos ir bez maksas. Vakarā Zasas kultūras namā tiks rīkota balle ar grupu „Zaļā gaisma” (ieejas maksa 3 eiro). Komandu pieteikšanās sporta svētkiem un sīkāka informācija pa tel. [..lasīt-->]

Sociālā dienesta paziņojums

Tuvojas 2016./2017. mācību gada sākums. Sociālais dienests vēlas atgādināt, ka Jēkabpils novada teritorijā dzīvojošo bērnu vecākiem,  ir tiesības saņemt materiālās palīdzības pabalstu EUR 28.46 apmērā vienam bērnam, ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādē. Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas Jēkabpils novada sociālajā dienestā  un jāiesniedz rakstveida iesniegums pabalsta pieprasīšanai. Iesniegumam jāpievieno  izziņu no mācību iestādes, ka bērns uzņemts mācīties konkrētajā mācību iestādē. Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītājas p.i. L. Zeltiņa [..lasīt-->]

9. augustā Jēkabpils un Krustpils novadiem sniegs konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības jomā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk tekstā – inspekcija) Daugavpils reģiona inspektores Iveta Plone un Edīte Milevska 2016. gada 9. augustā no plkst.9.00 līdz plkst.11.00 Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, Jēkabpils novada pašvaldības sanāksmju telpā sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Jēkabpils novada un Krustpils novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties pie inspekcijas inspektorēm par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem. Papildus informāciju variet saņemt pa tālruņiem 65422336, 26809432 vai 26808567. Uz tikšanos Jēkabpilī! [..lasīt-->]