Dažādi

Izveidos J. Akuratera daiļrades taku

Ābeļu pagastā taps Jāņa Akuratera daiļrades taka. Tās projekts tiks iesniegts biedrības «Lauku partnerība «Sēlija»» izsludinātā  atklātā projektu konkursa pirmajā kārtā. Projekta mērķis ir atbalstīt kultūras dzīvi  un atbildīgas  sabiedrības attīstību. Projektu speciāliste Gun­ta Dimitrijeva informē, ka pie šī projekta ar lielu atbildību  ir strādājis Ābeļu pa­gasta pārvaldnieks Raimonds Jaudzems. [..lasīt-->]

Gadsimta garākā Līgodziesma caurvīs Latviju

Vasaras Saulgriežos, 21.jūnijā, Latvijas Radio 2 aicina visu Latviju izbaudīt kopības sajūtu, no saules lēkta līdz pat saules rietam vienojoties kopīgā Līgodziesmā. Gada garākajā dienā Līgodziesma savu ceļu cauri Latvijai uzsāks saullēktā plkst. 4:29 LR2 studijā, kur saulīti modināsim kopā ar folkloras kopu „Kokle”. Tālāk tā dosies uz Siguldu, kur Svētku laukumā austošo dienu ieskandinās „Jauno Jāņu orķestris”. Salacgrīvas folkloras ansamblis „Cielava” uz līgošanu pulcēsies jūras krastā, savukārt no viņiem līgošanas stafeti pārņems Strenču novada Jērcēnu folkloras kopa „Mežābele”. Lejasciema koris „Kaprīze” līgos Sudaliņas upes krastā, bet no Gulbenes novada Līgodziesma aizvīsies līdz Madonas novada Barkavai, kur ar savu „Rūtō” „Gadsimta garākajai Līgodziesmai” pievienosies folkloras kopa „Madava”. No tālākās vietas [..lasīt-->]

Jēkabpils novadā uzstādīs videonovērošanas kameras

Par videonovērošanas sistēmu ierīkošanu Brodu, Dunavas un Zasas ciemos vispirms tika spriests Jēkabpils novada domes Finanšu komitejā.  Projektu speciāliste Gun­ta Dimitrijeva klātesošos informēja par to, ka šīs sistēmas uzstādīšana domāta sakārtotai un drošai dzīves videi. Ir konstatēti vairāki zagšanas gadījumi. Video­novērošanu domāts ierīkot lielākajos ciemos, lai būtu redzams un kontrolējams tas, kas notiek vēlajās vakara stundās. Tad iegūto informāciju varētu izmantot, sadarbojoties  ar policiju. Tas ir preventīvs darbs, līdz ar to šis projekts ir reāli nepieciešams. Tiktu uzstādītas 14 kameras, Brodos — četras, citur — pa piecām. [..lasīt-->]

AS “Sadales tīkls” atjauno un uzlabo elektrotīklu Jēkabpils, Krustpils un Viesītes novadā

Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” Jēkabpils, Krustpils un Viesītes novadā šogad kopumā plāno realizēt 19 projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 1 miljonu eiro. Kopumā novados plānots atjaunot un rekonstruēt vidējā sprieguma elektrolīnijas 42 km garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 18 transformatoru apakšstacijas, bet zemsprieguma elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 12 km garumā. Pēc plānoto projektu realizēšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 4 000 AS “Sadales tīkls” klientu. [..lasīt-->]

Par Jēkabpils novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu “Sēklu Iecirknis” pārdošanu izsolē

Par Jēkabpils novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu “Sēklu Iecirknis” dzīvokļu Nr.1; 2; 3; 4, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē Pamatojoties uz 26.05.2016. Jēkabpils novada domes lēmumu, Jēkabpils novada pašvaldība 2016.gada 14.jūlijā plkst. 11:15, Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē, pēc adreses: Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, rīko Jēkabpils novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu “Sēklu Iecirknis” dzīvokļu Nr.1; 2; 3; 4, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā (turpmāk-Objekts), mutisku izsoli ar augšupejošu soli. [..lasīt-->]