Dažādi

Par valsts autoceļiem P72 (Ilūkste – Bebrene – Birži) un V783 (Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste)

Jēkabpils novada pašvaldība saņēmusi vēstuli no VAS ,,Latvijas Valsts ceļi’’ valdes priekšsēdētāja J. Langes ”par valsts autoceļiem P72 un V783”. Valsts vietējo autoceļu ar grants segumu pārbūve (izbūvējot tiem asfaltbetona segumu) netiek plānota, savukārt valsts reģionālajiem autoceļiem, tā plānota tiem, kas savieno nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centrus. ” Iespējas nākotnē plānot Jūs interesējošo valsts autoceļu P72 un V783 posmu ar grants segumu asfaltēšanu, būs atkarīgas no valsts budžeta autoceļu nozarei piešķirtā finansējuma. ” – J. Lange. [..lasīt-->]

Paziņojums par pieteikšanos vēlēšanu iecirkņu komisijām

Lai nodrošinātu Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma un likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām“ izpildi, pamatojoties uz iepriekš minētajiem likumiem un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados“, izsludinu kandidātu pieteikšanos darbam vēlēšanu iecirkņa komisijās (Ābeļu 497.iec., Dignājas 498.iec., Dunavas 499.iec., Kalna 502.iec., Leimaņu 505.iec., Rubenes 508.iec., Kaldabruņas 509.iec., Slates 510.iec., Zasas 517.iec.). [..lasīt-->]

Auto

Jēkabpils novada pašvaldība pārdod vieglo pasažieru automašīnu BMW 525, izlaides gads 1994., dīzelis, nobraukums 479628, nav izieta tehniskā apskate, var arī rezerves daļām. Nosacītā cena EUR 570.00. Pretendentus lūdzam pieteikties līdz 2014.gada 17.aprīlim Jēkabpils novada pašvaldībā: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiks rīkota mutiska izsole. Automašīnu BMW 525 var apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālr. 28692766; 65220822. [..lasīt-->]