Dažādi

Aicina uz Muzeju dienu Zasā!

20. maijā Jēkabpils novada pašvaldības novadpētniecības ekspozīcija Zasā rīko Muzeja dienu “Durvis”: – plkst. 14:00 Zasas KN teātra pulciņa “Maskas” uzvedums (vad. Ingūna Klaucāne), – Zasas vidusskolas pirmsskolas bērnu priekšnesums “Kas aiz šīm durvīm?” (skolotāja Ingūna Klaucāne), – Erudīcijas spēle skolēniem “Es iestājos Latvijas durvīs”; – “Vētras” spēle skolēniem “Gudrs Sēlijai” (6. – 11. kl.); – “Atver durvis novadam!” – virtuālais ceļojums pa Jēkabpils novadu; – ”Durvis uz pateicību” – pateicība JMS Zasas filiāles audzēkņiem par dalību izstādē “Putni”, Muzeja dienas spēļu erudītiem un mazajiem aktieriem. [..lasīt-->]

Par lodžiju, balkonu un segto terašu platības iekļaušanu īres un apsaimniekošanas platībā

Līdz šim Jēkabpils novada pagastos bija atšķirīga kārtība dzīvojamās telpas īres un apsaimniekošanas platības noteikšanā. Lai būtu vienota kārtība un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3. pantu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11. un 11.1 pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. panta septīto daļu, lai nodrošinātu Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu pienācīgu uzturēšanu, novērstu dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa pasliktināšanos, kā arī ievērojot labas pārvaldīšanas principu, Jēkabpils novada dome 2016.gada 28.aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 92 “Par Jēkabpils novada pašvaldības dzīvojamo māju lodžiju, balkonu un [..lasīt-->]

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai!

Atgādinām, ka līdz 2016.gada 16.maijam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu). [..lasīt-->]

Iedzīvotāji aicināti balsot par projektu īstenošanu Jēkabpils novada attīstībai

“Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) šogad izsludinātajā projektu konkursā “LMT Latvijai” sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldību saņemtas 19 projektu idejas. Sākot no pirmdienas, 9. maija, iedzīvotāji aicināti aktīvi balsot par kādu no 16 otrajā kārtā izvirzītajiem projektiem. Kopumā “LMT Latvijai” šogad saņemts rekordliels ideju skaits – 159. [..lasīt-->]

Atgādina par iespējām veikt valsts apmaksātu vakcināciju pret ērču encefalītu

Sākoties ērču aktivitātes sezonai, Nacionālais veselības dienests atgādina, ka bērniem līdz 24 mēnešu vecumam, grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā valsts daļēji apmaksā vakcināciju pret ērču encefalītu. Bērniem līdz 24 mēnešu vecumam vakcinācija tiek apmaksāta 50 % apmērā. Jāatzīmē, ka bērniem šo vakcināciju rekomendē veikt ne agrāk kā no viena gada vecuma. Grūtniecēm un sievietēm līdz 42 pēcdzemdību perioda dienām vakcināciju pret ērču encefalītu apmaksā 25 % apmērā. Šādu iespēju nodrošina īpaši zīdaiņiem un jaunajām māmiņām izveidotais kompensējamo zāļu M saraksts, kurā ir iekļautas arī vakcīnas pret ērču encefalītu. [..lasīt-->]

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprina izmaiņas sadales sistēmas pakalpojumu tarifos

05.05.2016. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 5.maijā apstiprinājusi AS “Sadales tīkls” iesniegto elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu (sadales tarifu) līdzsvarošanas projektu. Plānots, ka līdzsvarotie tarifi varētu stāties spēkā ar 2016. gada 1. augustu, tādējādi pirmos rēķinus atbilstoši SPRK pieņemtajam tarifu projektam klienti no elektrības tirgotājiem saņems septembra sākumā. [..lasīt-->]