NVO Ziņas

Rīkos Jēkabpils novada pagastu sakoptības skati 2015

Lai aktivizētu Jēkabpils novada iestādes, uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas un iedzīvotājus teritorijas, ēku un būvju sakopšanā, ražošanas attīstībā, kultūras, izglītības, sporta, tūrisma, sabiedrisko aktivitāšu un citu sfēru kvalitātes paaugstināšanā, Jēkabpils novada pašvaldība rīko Jēkabpils novadā pagastu sakoptības skati 2015 periodā no 2015. gada 15. jūnija līdz 17. jūlijam. [..lasīt-->]

Vai zini, kas ir kapela un kapelāns? (APTAUJA)

Jēkabpils NVO resursu centra  Labdarības projekta ietvaros notiek sabiedrības  aptauja, par nozīmīgiem vārdiem dzīvē: kapela, kapelāns. Mums ir svarīgi, ko Jūs ziniet  par šo tēmu. Mēs gribam zināt arī Tavu viedokli. Pēc 2 nedēļām Mēs Jūs informēsim, par aneketēšanas rezultātiem, un izstāstīsim par kapelas un kapelāna vajadzību Dzīvē. Anketas aizpildīšana Jums prasīs 4 minūtes. Anketu iespējams aizpildīt elektroniski portālā Visi dati. [..lasīt-->]

IZBRAUKUMA SEMINĀRS „LEADER programmas 2007. – 2013. rezultāti un ietekme LP Sēlija teritorijā”

Mērķis: Popularizēt 2009.-2014.gadā īstenoto LEADER programmas projektu rezultātus, to ietekmi uz lauku dzīves kvalitātes uzlabošanu biedrības „LP Sēlija” teritorijā. Norises laiks: Ceturtdien, 14.maijā, 08.30-18.30 – Salas novadā un Krustpils novadā īstenoto projektu apskate, pētījuma prezentācija. Mērķauditorija: Aknīstes, Jēkabpils un Viesītes novada biedrību un pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, LEADER projektu īstenotāji, potenciālie projektu iesniedzēji. Autobusa maršruts, uzņemot brauciena dalībniekus: Rubene – Zasa – Leimaņi – Dubulti – Aknīste – Elkšņi – Lone – Viesīte – Birži [..lasīt-->]

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” noslēdz Pēcpusdienas skoliņu pirmo etapu projektā „Aicināts dzīvē!” un plāno turpmākās aktivitātes

Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs” realizē projektu „Aicināts dzīvē!”, kura mērķis – attīstīt reģionālas nevalstiskā sektora iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai, veicinot sociālo iekļaušanu, informācijas pieejamību un vardarbības prevenci tādām sociālās atstumtības riskam biežāk pakļautām ģimenēm, kurās aug vairāki bērni, ir trūcīgas vai ir tikai viens apgādnieks, kā arī veicinot problēmjautājumu risināšanu riska grupas jauniešiem, jo īpaši iesaistei darba tirgū. [..lasīt-->]

Piedalies Jēkabpils novada 2015. gada NVO iniciatīvu konkursā!

Arī šogad nevalstiskajām organizācijām, kas reģistrētas vai veic darbību Jēkabpils novadā, ir iespēja piedalīties iniciatīvu konkursā. Šogad vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir līdz 700 euro, ļaujot īstenot daudz ambiciozākus un ilgtspējīgākus projektus. Kopējā projektam atvēlētā summa – 4500 euro. Šogad konkursa prioritārās jomas ir: –          radošās iniciatīvas/radošā daiļrade, tās interpretācija novada mūsdienu kultūrvidē (t.sk. mākslinieki, fotogrāfi, literāti, tēlnieki, u.c.), –          veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana, tā pieejamības nodrošināšana, –          sociāli mazāk aizsargāto sabiedrības grupu aktivizēšana un izglītošana, –          vides labiekārtošanas pasākumi [..lasīt-->]